Psychosociale ondersteuning

Als gevolg van de COVID-19-crisis is er in de Nederlandse samenleving sprake van een verhoging van stress, angsten en algemene zorgen. De lange duur van deze crisis, de sociaaleconomische gevolgen en de impact van de genomen maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn van grote invloed op het dagelijks leven van mensen en hun geestelijk welzijn.

Met name vanuit kwetsbare groepen - ouderen, bijvoorbeeld - is er meer behoefte en meer vraag naar informatie en praktische tips. Mensen binnen deze groep met weinig of geen sociale contacten kunnen hierdoor moeilijker, of niet, voorzien in hun eigen (dagelijkse) levensbehoeften. Ook kan binnen deze groep een gevoel van eenzaamheid ontstaan. Dit kan (zeker in combinatie met al aanwezig mentale problemen) een verder negatief effect hebben op het psychosociale welzijn van deze groep.

Rode Kruis Hulplijn
In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om uw verhaal kwijt te kunnen. Daarom heeft het Rode Kruis de Hulplijn geopend, waar mensen terecht kunnen met vragen, zorgen of behoefte aan een luisterend oor. Via deze hulplijn vragen mensen ook regelmatig om extra ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat ze geen boodschappen kunnen doen of zorg nodig hebben. Het Rode Kruis heeft tot september 508 vrijwilligers ingezet om hulp te bieden. Als mensen hulp nodig hebben met bijvoorbeeld de boodschappen, het uitlaten van de hond of het halen van medicijnen, dan wordt het ‘Let op Elkaar’-netwerk van Rode Kruis-vrijwilligers ingeschakeld.

Op verzoek wordt regelmatig telefonisch contact opgenomen om eenzaamheid tegen te gaan. Mensen met achterliggende complexe problemen en/of ernstige psychische klachten worden doorverwezen naar organisaties die gespecialiseerd zijn in deze vorm van hulpverlening. De telefonische Hulplijn en de Hulplijn via WhatsApp zijn er voor iedereen in Nederland met een praktische hulpvraag, een behoefte aan informatie of een luisterend oor. Anderstaligen kunnen terecht bij de WhatsApp-Hulplijn. Deze is op dit moment beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Berbers, Turks, Portugees en Chinees.

Let op Elkaar

In de eerste golf was er de mogelijkheid om zelf te bellen (naar de Hulplijn) of iemand anders aan te melden voor hulp (via Let op Elkaar-netwerk). Als er een concrete hulpvraag uit het telefoongesprek met de Hulplijn kwam, werd ‘Let op Elkaar’ ingeschakeld.

Ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbaren kunnen zich aanmelden in het Rode Kruis Let op Elkaar netwerk. Ook buren, naasten en familie kunnen dat voor deze mensen doen. Als mensen zich aanmelden voor het netwerk, brengt een vrijwilliger of Ready2Helper vervolgens een bezoekje (buiten en op veilige afstand). Hij/zij vraagt aan de betrokkene of alles goed gaat, of er iets is dat gedaan moet worden (boodschappen doen bijvoorbeeld) en hij/zij spreekt af om de komende periode met enige regelmaat (zelf te bepalen) even langs te komen of te bellen.

De aard van de hulpvragen verandert; velen hebben achterliggende complexe problemen en/of ernstige psychologische klachten. Hulpvragers met complexe problemen worden overgedragen aan organisaties die expert zijn in deze vorm van hulpverlening. Het is een uitdaging om in te schatten hoeveel en wat voor vragen er komen. Ook anderstalige doelgroepen hebben behoefte aan informatie. Op dit moment is de Whatsapp-hulplijn beschikbaar in het Turks, Berbers, Chinees, Portugees en Marokkaans-Arabisch.