45.916 Opgehaald

De stichting: 1) heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis 2) tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en het verrichten van sponsorwerving activiteiten en/of andere fundraising activiteiten opdat in de materiële behoefte van de stichting en het door haar nagestreefde doel voorzien kan worden 3) wordt bestuurd en ondersteund door vrijwilligers, geheel zonder vergoedingen. KvK nr. 41060079 / ANBI fiscaal nr. 802451809.